اُمو-به لکه‌ها آری بگویید

مایع لباسشویی امو

مناسب برای شستشوی انواع پارچه و لباس