اُمو-به لکه‌ها آری بگویید

مایع امو

مناسب برای شستشوی انواع پارچه و لباس