اُمو-به لکه‌ها آری بگویید

مایع اُمو مشکی

مخصوص محافظت و لکه‌ بری از لباس‌های تیره و مشکی