اُمو-به لکه‌ها آری بگویید

پودر کنسانتره اُمو رنگی

با قدرت لکه‌ بری موثر و مخصوص لباس‌های رنگی