اُمو-به لکه‌ها آری بگویید

پودر فوق کنسانتره اُمو رنگی

با 100% قدرت لکه‌ بری موثر و مخصوص لباس‌های رنگی