اُمو-به لکه‌ها آری بگویید

مایع اُمو رنگی

با 100% قدرت لکه بری موثر و مخصوص لباس‌های رنگی